• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abolish – abandon

Yanlış : In most countries, the death penalty has been abandoned.

Doğru : In most countries, the death penalty has been abolished.

Pek çok ülkede idam cezası kaldırıldı.


Abolish bir yasa, gelenek veya sistemi kaldırmak, abandon ise bir faaliyet veya plandan vazgeçmek demektir.


Most of the runners abandoned the race, but three carried on.

Koşucuların çoğu yarışı bıraktı ama üçü devam etti.