• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abiltiy in

Yanlış : She wants to improve her ability of German.

Doğru : She wants to improve her ability in German.

Almanca yeteneğini geliştirmek istiyor.


Bir dil veya dersteki yetenek ability in ile söylenir.


She showed considerable ability in both maths and physics.

Hem matematik hem de fizikte büyük bir yetenek gösterdi.