• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

I

Yanlış : I and Burhan get on well with each other.

Doğru : Burhan and I get on well with each other.

Burhan ve ben birbirimizle iyi geçiniriz.


öznesinin yanında başka bir özne varsa, öznesi başta kullanılmaz.


Some of my workmates and I are going to dinner tonight.

İş arkadaşlarımdan birkaçı ve ben bu gece yemeğe gidiyoruz.