• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

English

Yanlış : She's engaged to an English.

Doğru : She's engaged to an Englishman.

Bir İngilizle nişanlıdır.


English sözcüğü kişiyi belirtmek üzere isim olarak kullanılamaz.


Her husband is English.

Kocası İngilizdir.


She is married to an Englishman.

Bir İngilizle evlidir.


He got engaged to an Englishwoman.

Bir İngiliz kadınla nişanlandı.