• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

zorunlu

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1906

biyokimya

sıfat / adjective

ZORUNLU = (zorunlu nedir; zorunlu ne demek; zorunlu İngilizcesi) 1. Kesin olarak gereksinim duyulan, zaruri, mecburi, ıztırari: «Tanzimat, gecikmiş de olsa zorunlu, kaçınılmaz bir atılımdı.» -N. Cumalı. 2. fel. Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı.

ZORUNLU = (zorunlu nedir; zorunlu ne demek; zorunlu İngilizcesi) İsteğe bağlı olmayan.

ZORUNLU = (zorunlu nedir; zorunlu ne demek; zorunlu İngilizcesi) zarûrî. ~ durum, zorunluluk durumu: ıztırâr hâli.

zorunlu = gerekli [eski terim - öz Türkçe]

zorunlu = farz [öz Türkçe - eski terim]

zorunlu = mecbur [öz Türkçe - eski terim]

zorunlu = mecburi [öz Türkçe - eski terim]

zorunlu = obligatuar [öz Türkçe - eski terim]

zorunlu = zaruri [öz Türkçe - eski terim]

zorunlu = farz [Türkçe - Osmanlıca]

zorunlu = ıztırârî [Türkçe - Osmanlıca]

zorunlu = mecbûr [Türkçe - Osmanlıca]

zorunlu = mecbûrî [Türkçe - Osmanlıca]

zorunlu = mübrem [Türkçe - Osmanlıca]

zorunlu = zarûrî [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms