• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

zayıf

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

baskı

deyim / idiom – old-fashioned

eğitim

havacılık

hekimlik

konuşma dili – Amerikan İngilizcesi

tarım

veterinerlik

ZAYIF = (zayıf nedir; zayıf ne demek; zayıf İngilizcesi) 1. Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): «Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım.» - S. M. Alus. 2. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf. 3. mec. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: Zayıf bir yapı. 4. mec. Önemli, güvenilir olmayan: Zayıf bir bilgi. 5. mec. Çok az: Zayıf bir ihtimal. 6. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık. 7. a. Başarısızlığı gösteren not. 8. mec. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: Zayıf bir öğretmen. 9. mec. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: «Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu.» - Gündüz.

zayıf = enez [eski terim - öz Türkçe]

zayıf = filiform [öz Türkçe - eski terim]

zayıf = lâgar [Türkçe - Osmanlıca]

zayıf = nâtüvân [Türkçe - Osmanlıca]

zayıf = zaîf [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms