• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

zapt etmek

Türkçe - İngilizce

ZAPT ETMEK = (zapt etmek nedir; zapt etmek ne demek; zapt etmek İngilizcesi) 1) zorla almak: «Bizans'ta Sırp memleketlerini zapt ettilerse de bir müddet sonra bazı kısımlara geniş otonomiler verdiler.» -F. R. Atay. 2) tutmak: «Neveser bir sevinç çığlığını zor zapt etmişti.» -A. İlhan. 3) bir şeyi güç kullanarak önlemek: «El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kitlesini zor zapt ediyorlardı.» -H. Taner. 4) yazıya geçirmek: İfadesini zapt edenlere sessizce baktı. 5) hatırında tutmak: Söylediklerinizin birçoğunu zapt ettim. 6) anlamak, kavramak, bütünüyle öğrenmek: «Bütün ayrıntılarıyla bu âlemi zapt etmiş belleği başlıca dayanağı idi.» -H. Taner.

zapt etmek = ele geçirmek [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms