• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yuva

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2455

ad / noun

askeri

hekimlik

isim / noun – anatomy

isim / noun – figurative

isim / noun – mechanical engineering

isim / noun – technical

kültür / culture

yuva = kreş [öz Türkçe - eski terim]

yuva = nidus [öz Türkçe - eski terim]

yuva = niş [öz Türkçe - eski terim]

yuva = âşiyân [Türkçe - Osmanlıca]

yuva = kâşâne [Türkçe - Osmanlıca]

yuva = lâne [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms