• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yitiklik

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

YİTİKLİK = (yitiklik nedir; yitiklik ne demek; yitiklik İngilizcesi) gaiblik.

YİTİKLİK = (yitiklik nedir; yitiklik ne demek; yitiklik İngilizcesi) Yitik olma durumu.

yitiklik = gıyab [öz Türkçe - eski terim]

yitiklik = gıyap [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms