• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yerleştirmek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

denizcilik

eylem / verb

eylem / verb – building

eylem / verb – medical

iş dünyası

YERLEŞTİRMEK = (yerleştirmek nedir; yerleştirmek ne demek; yerleştirmek İngilizcesi) 1. Yerleşmesini sağlamak: «Düven tahtasının altına çakmak taşlarını yerleştiriyordu.» -C. Uçuk. 2. Yerine koymak: «Selim, eşyasını toplayıp gene kayığa yerleştirdi.» -Halikarnas Balıkçısı. 3. mec. Tokat, şamar vurmak: «Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu.» -P. Safa. 4. mec. Söz veya cevabı tam sırasında söylemek.

yerleştirmek = iskân etmek [öz Türkçe - eski terim]

yerleştirmek = pozisyonlamak [öz Türkçe - eski terim]

yerleştirmek = iskân etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms