• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yerine getirme

Türkçe - İngilizce

yerine getirme = eda [öz Türkçe - eski terim]

yerine getirme = ifa [öz Türkçe - eski terim]

yerine getirme = infaz [öz Türkçe - eski terim]

yerine getirme = edâ [Türkçe - Osmanlıca]

yerine getirme = icrâ [Türkçe - Osmanlıca]

yerine getirme = îfâ [Türkçe - Osmanlıca]

yerine getirme = infâz [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms