• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yerel yönetim

Türkçe - İngilizce

YEREL YÖNETİM = (yerel yönetim nedir; yerel yönetim ne demek; yerel yönetim İngilizcesi) Devlet gelirlerinden pay ayrılan, ya da yasalarla kendilerine has gelirleri toplayan, eyalet, özel idare, belediye kuruluşlardır.

YEREL YÖNETİM = (yerel yönetim nedir; yerel yönetim ne demek; yerel yönetim İngilizcesi) 1. Özeksel yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak gereksinmelerini karşılamak amacıyla, vargı örgenlerini doğrudan doğruya halkın seçtiği, demokratik ve özerk kuruluş, bk. yerinden yönetim. 2 Halkın yönetime katılmasına olanak veren, kendi eliyle seçtiği yerel örgenlerce yönetilmesini içeren yönetim biçimi.

YEREL YÖNETİM = (yerel yönetim nedir; yerel yönetim ne demek; yerel yönetim İngilizcesi) huk. İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare.

yerel yönetim = mahalli idare [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms