• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yemlik

Türkçe - İngilizce

bitkibilim / botany – Latin

veterinerlik

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Hayvanların gereksinimleri olan yemlerin konduğu ve yem yedikleri, çeşitli malzemeden yapılmış, çeşitli tip ve biçimlerde olabilen kap veya yapılar.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) 1. Hayvanlara yem verilen yer veya kap: «Bir avuç arpa fazla atar yemliğine, bir kamçı eksik vurur.» -A. Sayar. 2. sf. Yem için ayrılan: Yemlik ot. 3. mec. Rüşvet, arpalık. 4. mec. Karşılıksız geçim sağlanan yer veya kimse. 5. argo Kumarda kandırılıp parası alınan kimse.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Balık avlarken oltaya takılan solucan, balık parçası vb.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Harman zamanı çiftçinin yoksula verdiği tahıl.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Hayvanların yeminin konduğu oluk.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) İçine yatak konulan bir çeşit dolap, yüklük.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) İlkbaharda yetişen, uzun ve sivri yapraklı, toplanıp yenilen bir yabanıl ot.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) İlkbaharda yetişen, yenilebilir bir çeşit yabanıl bitki.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Keklik avlamak için yapılan tuzak.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Papatyagiller (Compositae) familyasından, yaprakları ipliksi ve paralel damarlı, çiçekleri uzun bir sap üzerinde bulunan, aken tipi meyve taşıyan, ülkemizde 18 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık otsu bitkiler.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Tavla, iskambil vb. oyunlarda yenilenlerle alay etmek için söylenen bir söz.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Toprağı bürüyen tüm ekin.

YEMLİK = (yemlik nedir; yemlik ne demek; yemlik İngilizcesi) Yem olarak kullanılan tahıl.

1: 0 ms