• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yemekten sonra

Türkçe - İngilizce

yemekten sonra = p.c. [öz Türkçe - eski terim]

yemekten sonra = post cibum [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms