• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yearn

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 33669

YEARN = [yö: n] verb
(for) özlemek, göresimek, can atmak * eşanlamlı : long, long for, desire, crave
İngilizce örnek : He will never stop yearning for his country although he knows he can never return.
Türkçe çevirisi : Hiçbir zaman dönemeyeceğini bilmesine rağmen ülkesini özlemekten hiç vazgeçmeyecek.

1: 0 ms