• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yatışmak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

verb / eylem

YATIŞMAK = (yatışmak nedir; yatışmak ne demek; yatışmak İngilizcesi) 1. Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek: «Vapurun gürültüsü büsbütün yatıştı.» -R. H. Karay. 2. Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek: «Nasılsın yavrum, uyuduktan sonra biraz sinirlerin yatıştı mı?» -S. M. Alus. 3. Ayaklanma, kargaşa sakinleşmek, durulmak: Kargaşa yatıştı. 4. Yan yana, kucak kucağa yatmak: «Gölgesinde koyun, kuzu yatışır / Servidir, ladindir ormanlarımız» -İ. Sağır.

yatışmak = sakinleşmek [öz Türkçe - eski terim]

yatışmak = teskin olmak [öz Türkçe - eski terim]

yatışmak = sükûnet bulmak [Türkçe - Osmanlıca]

yatışmak = teskîn olmak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 1 ms