• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yasa

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 730

hukuk

iş dünyası

kütüphanecilik

YASA = (yasa nedir; yasa ne demek; yasa İngilizcesi) Vergi, resim ve harçlarının alınmasına izin veren yasalardır.

YASA = (yasa nedir; yasa ne demek; yasa İngilizcesi) Vergilerin ve vergilendirme yöntemlerinin esaslarını düzenleyen, yazılı, ana metinlerdir. Anayasa'ya göre, bir yasaya dayanmadan vergi alınamaz.

yasa = kanun [öz Türkçe - eski terim]

yasa = kanun [Türkçe - Osmanlıca]

yasa = nâmus [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms