• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yarar

Türkçe - İngilizce

biyokimya

YARAR = (yarar nedir; yarar ne demek; yarar İngilizcesi) 1. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: «Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık.» -A. İlhan. 2. Çıkar: Kızılay yararına bir balo. 3. sf. Yarayan, elverişli, uygun: «Sanat yalnız insanları ıslah etmeye yarar bir vasıtadır.» -Y. K. Beyatlı.

YARAR = (yarar nedir; yarar ne demek; yarar İngilizcesi) 1. bk. fayda 2. Bir iktisadi etkinliğin iktisadi karar birimlerinin lehine verdiği somut ya da soyut her türlü sonuç.

YARAR = (yarar nedir; yarar ne demek; yarar İngilizcesi) 1. İşe yarayan, faydalı. 2. Şıyan-ı itimat, güvenilir. 3. Mümkün, muhtemel, olabilir. 4. Kahraman, cesur, muktedir, yetkili.

YARAR = (yarar nedir; yarar ne demek; yarar İngilizcesi) Herhangi bir ekin öğesinin herhangi bir insan isteğini karşılama özelliği.

YARAR = (yarar nedir; yarar ne demek; yarar İngilizcesi) nef', nefi.

yarar = avantaj [öz Türkçe - eski terim]

yarar = faide [öz Türkçe - eski terim]

yarar = fayda [öz Türkçe - eski terim]

yarar = istifade [öz Türkçe - eski terim]

yarar = leh [öz Türkçe - eski terim]

yarar = menfaat [öz Türkçe - eski terim]

yarar = semere [öz Türkçe - eski terim]

yarar = fâide [Türkçe - Osmanlıca]

yarar = fayda [Türkçe - Osmanlıca]

yarar = menfaat [Türkçe - Osmanlıca]

yarar = nef' [Türkçe - Osmanlıca]

yarar = sûd [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms