• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yapılmak

Türkçe - İngilizce

YAPILMAK = (yapılmak nedir; yapılmak ne demek; yapılmak İngilizcesi) 1. Yapma işine konu olmak: «Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır.» -B. Felek. 2. mec. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YAPILMAK = (yapılmak nedir; yapılmak ne demek; yapılmak İngilizcesi) Kapanmak, örtülmek, seddolunmak.

YAPILMAK = (yapılmak nedir; yapılmak ne demek; yapılmak İngilizcesi) Karışmak, keçeleşmek.

1: 0 ms