• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yapıştırmak

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

ormancılık

YAPIŞTIRMAK = (yapıştırmak nedir; yapıştırmak ne demek; yapıştırmak İngilizcesi) (sinema, televizyon) Yapıştırma eylemi.

YAPIŞTIRMAK = (yapıştırmak nedir; yapıştırmak ne demek; yapıştırmak İngilizcesi) 1. Yapışmasını sağlamak: «Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi.» -F. R. Atay. 2. Yaklaştırmak, birbirine dayamak: «Yüzümü âdeta cama yapıştırarak her hareketini ilgiyle izliyorum.» -A. Ümit. 3. mec. Tokat atmak: «Şeytan diyor, suratının ortasına bir tane yapıştır.» -A. Ümit. 4. mec. Hızlı bir biçimde yazmak: «O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı.» -Ö. Seyfettin. 5. (-i) mec. Gecikmeden karşılık vermek veya gerekeni yapmak: «Miralay Bey, realist bir asker görüşü ile teşhisi yapıştırır.» -H. Taner.

YAPIŞTIRMAK = (yapıştırmak nedir; yapıştırmak ne demek; yapıştırmak İngilizcesi) Yamamak, yakınlaştırmak.

1: 0 ms