• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yanılgı

Türkçe - İngilizce

YANILGI = (yanılgı nedir; yanılgı ne demek; yanılgı İngilizcesi) Kaçakçılık sayılan durumlar dışında herhangi bir biçimde vergi kaybına yer vermeyi gerektirmeyen yanlışlar.

YANILGI = (yanılgı nedir; yanılgı ne demek; yanılgı İngilizcesi) 1. Yanılma durumu: «Onca yanlış ilişki ve ince yanılgılardan sonra tam zamanında yüz yüze geldikleri için sevinip duracaklar.» -İ. Aral. 2. Yanlış davranış. 3. Bir sanatla, bir bilimle ilgili kuralların gereği gibi uygulanmayışından doğan sonuç. 4. fel. Yanlışı doğru veya doğruyu yanlış sanma, hata.

YANILGI = (yanılgı nedir; yanılgı ne demek; yanılgı İngilizcesi) Bir niceliğin gerçek değeri ile ölçülen değer arasındaki fark.

YANILGI = (yanılgı nedir; yanılgı ne demek; yanılgı İngilizcesi) Bir X sayısıyla onun bir Y yaklaşık değeri için, Y-X sayısı.

YANILGI = (yanılgı nedir; yanılgı ne demek; yanılgı İngilizcesi) Doğabilimsel ölçümlerde ölçü aygıtlarından, insan değerlendirmelerinin yetersizliğinden kaynaklanan belirsizlikler.

YANILGI = (yanılgı nedir; yanılgı ne demek; yanılgı İngilizcesi) Gözlenen bir değer ile onun gerçek ya da beklenen değeri arasındaki çıkarım. Olasılıksal bir sapmayı belirtir. Örneğin, gözlem yanılgıları, denklem yanılgıları, önsav sınamasında birinci ve ikinci tür yanılgılar, bir kestiricinin yanılgı kuşağı bu anlamda yanılgılardır.

yanılgı = hata [öz Türkçe - eski terim]

yanılgı = sehv [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms