• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yan yana

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2934

bilişim

deyim / idiom

iş dünyası

YAN YANA = (yan yana nedir; yan yana ne demek; yan yana İngilizcesi) 1. Birbirinin yanında olan: «Burada, yan yana iki odamız vardı.» -A. Kutlu. 2. zf. Biri ötekinin yanında olarak: «Hiçbir yerde yan yana gelmedik.» -A. Ağaoğlu.

yan yana = kolateral [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms