• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yaklaşmak

Türkçe - İngilizce

YAKLAŞMAK = (yaklaşmak nedir; yaklaşmak ne demek; yaklaşmak İngilizcesi) 1. Arada az bir aralık kalacak biçimde ilerlemek, aradaki uzaklığı azaltmak veya büsbütün ortadan kaldırmak için ileri gitmek: «Saat sekiz buçuğa yaklaşıyordu.» -S. F. Abasıyanık. 2. Benzemek, andırmak, uygun olmak. 3. Bir konuyu, bir sorunu ele alarak değerlendirmek: «Gösteriye dayalı dallarla edebiyat arasındaki ayrıma ün kavramıyla yaklaşabiliriz.» -T. Uyar. 4. Yakınlaşmak: «Aydın vapuru geçmiş, Kınalı önlerine yaklaşıyor.» -S. M. Alus.

yaklaşmak = takarrüb etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms