• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yakıt

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

madencilik

tarım

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) 1. Doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde: Yakıt bittiği için kaloriferler yanmıyor. 2. Enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) 1. genel uygulayım: Hava, oksijen ya da oksijenli gaz karışımıyla ısı açığa çıkararak yanabilen özdek 2. mekanik: Bir patlamalı ya da yanmalı motoru beslemek için kullanılan özdek.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) 1. Yandığı zaman ısı veren özdek. 2. Nötronların zincir tepkimesi kaynağı olan ışınetkin özdek.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) bk. akaryakıt.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) bk. yakacak.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) Hava ya da oksijenle yanma sonucu ısı erkesi veren özdek.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) Isı elde etmekte kullanılan madde.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) Isıl erke sağlamak için yakılarak kullanılan nesne.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) Isıtmak amacıyla yakılabilen özdek.

YAKIT = (yakıt nedir; yakıt ne demek; yakıt İngilizcesi) Pratik ve ekonomik açıdan kullanıma uygun, yanarak veya parçalanarak bol ısı veren kömür, petrol ve doğal gaz «fosil yakıt», zenginleştirilmiş uranyum «nükleer yakıt» odun ise «doğal yakıt» gibi adları alan doğal ham madde.

1: 0 ms