• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yağdırmak

Türkçe - İngilizce

YAĞDIRMAK = (yağdırmak nedir; yağdırmak ne demek; yağdırmak İngilizcesi) 1. Yağmasını sağlamak. 2. (nsz) Bir şeyi aralıksız ve ısrarlı bir biçimde yapmak: «Turhan mütemadiyen babasına, amcasına mektuplar yağdırıyor.» -A. H. Müftüoğlu. 3. (nsz) Vermek, söylemek: «Cemal Paşa, çılgın, Adana'ya, Afyon'a şiddetle emirler yağdırıyordu.» -F. R. Atay. 4. (-e, nsz) mec. Bol miktarda vermek, sağlamak: Bu fabrika piyasaya kumaş yağdırdı. 5. (nsz) mec. Çok sayıda ortaya koymak, sürmek: «Çorbada tuzum bulunsun diyen para, eşya yağdırmıştı.» -T. Buğra.

1: 0 ms