• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yıkmak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

fiil / verb

inşaat

iş dünyası

YIKMAK = (yıkmak nedir; yıkmak ne demek; yıkmak İngilizcesi) 1. Kurulu bir şeyi parçalayarak dağıtmak, bozmak, tahrip etmek: «Yangın yarım saatin içinde her yeri sardı, uğruna gelen ne varsa yaktı, yıktı.» -M. Ş. Esendal. 2. İnsan, hayvan veya ağaç devirmek. 3. Bir yana eğmek. 4. (-i, -e) Birine yüklemek: Suçu bana yıktı. 5. Yük indirmek. 6. (-i, -e) mec. Herhangi bir suç, iş vb.ni birine yüklemek. 7. mec. Yıkımına yol açmak, mahvına sebep olmak: Bu acı onu yıkar.

YIKMAK = (yıkmak nedir; yıkmak ne demek; yıkmak İngilizcesi) Büyük zarar vermek.

YIKMAK = (yıkmak nedir; yıkmak ne demek; yıkmak İngilizcesi) Güreşte, oyunda yenmek.

yıkmak = mahv etmek [öz Türkçe - eski terim]

yıkmak = mahvetmek [öz Türkçe - eski terim]

yıkmak = harâb etmek [Türkçe - Osmanlıca]

yıkmak = tahrîb etmek [Türkçe - Osmanlıca]

yıkmak = tebâh etmek [Türkçe - Osmanlıca]

yıkmak = vîrân etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms