• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yıkım

Türkçe - İngilizce

ad / noun

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) 1. Yıkma işi. 2. Yok olmaya sebep olabilecek şey, büyük zarar, felaket: «Evin içinde günlük kokusu, papaz uluması bizim için yıkımdır.» -H. R. Gürpınar. 3. tıp Vücuda verilen çeşitli ilaçların yol açtığı zarar. 4. biy. Yadımlama.

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) 1. Zarar, kıya. 2. Yük, ağırlık. 3. Para harcama gücü: Hasan yıkımı götürür dedik, vardık şölen vermesini istedik.

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) Bir metal parçanın çatlama, yarılma, kırılma ya da kopmaya uğrayarak, iş görmeme durumuna düşmesi olayı.

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) Bir sahne eserinde çözülüşü tamamlıyan acıklı olgu.

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) İyi, güzel.

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) Kıya, zarar.

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) Oyunun sonlarında ortaya çıkan durum: Tragedyada kahramanın yok olmasını, komedyada ise entrikanın çözülmesini gerektiren olay.

YIKIM = (yıkım nedir; yıkım ne demek; yıkım İngilizcesi) Tragedyada oyunun sonlarına doğru, kahramanın yok oluşunu, komedyada ise dolantının çözümlenmesini ortaya çıkaran olay.

yıkım = afet [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = degradasyon [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = destrüksiyon [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = felaket [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = harabiyet [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = katabolizma [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = lizis [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = mahv [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = tahribat [öz Türkçe - eski terim]

yıkım = tahrip [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms