• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yüzdürme

Türkçe - İngilizce

YÜZDÜRME = (yüzdürme nedir; yüzdürme ne demek; yüzdürme İngilizcesi) Bir cevherin, köpük yapıcı bir madde ile birlikte ögütüldükten sonra bol su ile karıştırılması, ıslanan yabancı maddeler çökerken asıl mineralin köpükle sarılmış halde yüzdürülüp ayrılması işlemi.

YÜZDÜRME = (yüzdürme nedir; yüzdürme ne demek; yüzdürme İngilizcesi) Dışkı içersindeki parazit yumurta ve kistlerinin ortaya konması amacıyla kullanılan tekniklerden biri. Bu amaçla doymuş veya yoğun çözeltiler kullanılmaktadır. Sıvı içerisindeki bileşenler ayrılmakta ve test edilen cisimler çözeltinin yüzeyinde toplanmaktadır, flotasyon.

YÜZDÜRME = (yüzdürme nedir; yüzdürme ne demek; yüzdürme İngilizcesi) Öğütülmüş cevherleri basınçlı hava ve köpük yapıcı özdeklerin yardımıyla su yüzeyinde toplayarak yapılan bir tür zenginleştirme işlemi.

YÜZDÜRME = (yüzdürme nedir; yüzdürme ne demek; yüzdürme İngilizcesi) Yüzdürmek işi.

yüzdürme = flotasyon [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms