• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yürütmenin durdurulmasına itirazın kabulü

Türkçe - İngilizce

1: 0 ms