• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yürürlükten kalkma

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. desuetude

hukuk

01. abrogation

1: 0 ms