• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yönetmelik

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardıkları hukuk kuralları.

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda, kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını gösteren ve bunlara aykırı olamayan düzenleyici işlemler.

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) Bir kuruluşun iç yapısını ve çalışma esaslarını gösteren kanun ve tüzüklere dayalı olarak çıkartılan yazılı metinlerdir.

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) Vergi işlemleriyle ilgili olarak, yönetimce yayınlanan, temel bilgileri içeren ve bağlayıcı olan belgelerdir.

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge.

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) 1. Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. 2. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname. 3. huk. Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge: «Ayrıca bu dönemde seyircinin haklarını ve sağlığını korumak amacıyla bir de tiyatro yönetmeliği hazırlanmıştır.» -M. And.

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) ta'lîmâtnâme.

YÖNETMELİK = (yönetmelik nedir; yönetmelik ne demek; yönetmelik İngilizcesi) Yasa ve tüzüklerin uygulanmasında görevlilere yol göstermek, yasa ve tüzüklere aykırı olmamak üzere bir ya da birkaç bakanlık ve belediyelerce çıkarılıp resmi gazetede yayımlanan nesnel kuralların tümü.

yönetmelik = regülasyon [öz Türkçe - eski terim]

yönetmelik = talimatname [öz Türkçe - eski terim]

yönetmelik = ta'lîmatname [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms