• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yönetim

Türkçe - İngilizce

kısaltma

YÖNETİM = (yönetim nedir; yönetim ne demek; yönetim İngilizcesi) 1. Yönetmek işi, idare. 2. Bir kuruluşu yöneten, işleyişini planlayan üst kademedeki görevliler topluluğu.

YÖNETİM = (yönetim nedir; yönetim ne demek; yönetim İngilizcesi) Bir girişime ilişkin işleri belirli bir anlayış içinde yürütme.

YÖNETİM = (yönetim nedir; yönetim ne demek; yönetim İngilizcesi) Kişi ya da varlıklarla ilgili bir hedefe ulaşabilmek için, planlama, örgütleme, güdüleme ve denetleme işlevlerinden oluşan etkinlikler ve kurallar bütünü.

1: 0 ms