• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yönerge

Türkçe - İngilizce

dilbilim

yöntembilim

YÖNERGE = (yönerge nedir; yönerge ne demek; yönerge İngilizcesi) Mal ya da yapılacak diğer işlemler üzerinde bilgiler verme, buyruklarda bulunma.

YÖNERGE = (yönerge nedir; yönerge ne demek; yönerge İngilizcesi) Vergi konularında, üst yönetimden vergi yönetimine gelen yazılı emirlerdir.

YÖNERGE = (yönerge nedir; yönerge ne demek; yönerge İngilizcesi) 1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. 2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. 3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

YÖNERGE = (yönerge nedir; yönerge ne demek; yönerge İngilizcesi) Bir bilgi toplama sürecini yöneten, uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren eylem kılavuzu.

YÖNERGE = (yönerge nedir; yönerge ne demek; yönerge İngilizcesi) bk. kullanım yönergesi.

YÖNERGE = (yönerge nedir; yönerge ne demek; yönerge İngilizcesi) ta'lîmât.

yönerge = direktif [öz Türkçe - eski terim]

yönerge = müfredat [öz Türkçe - eski terim]

yönerge = talimat [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms