• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wreck

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11503

güvenlik

WRECK = [rek] noun
1 gemi enkazı * eşanlamlı : ruin, wreckage
İngilizce örnek : They couldn't find the wreck of the ship.
Türkçe çevirisi : Geminin enkazını bulamadılar.
2 enkaz, mahvolmuş şey/kimse * eşanlamlı : destruction, ruin, devastation, desolation, demolition, wreckage
İngilizce örnek : His car was a complete wreck after the accident.
Türkçe çevirisi : Arabası kazadan sonra tam bir enkaz halinde idi.
¤ verb
enkaz haline getirmek, mahvetmek * eşanlamlı : ruin, destroy, demolish, devastate, damage, upset * karşıtanlamlı : build
İngilizce örnek : When the sailors were wrecked on the island, they began to search for fresh water.
Türkçe çevirisi : Gemicilerin gemisi adada enkaz haline gelince, temiz su aramaya başladılar.
İngilizce örnek : The scandal threatened to wreck his political career.
Türkçe çevirisi : Skandal onun siyasal kariyerini mahvetmekle tehdit etti.

1: 0 ms