• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wound

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3617

WOUND 1 = [wu: nd] bkz. wind

WOUND 2 = [wu: nd] noun
yara * eşanlamlı : injury, hurt, harm, damage, cut
İngilizce örnek : They put a bandage round the wound in his leg.
Türkçe çevirisi : Bacağındaki yaraya sargı koydular.
İngilizce örnek : The nurse has cleansed his wound.
Türkçe çevirisi : Hemşire yarasını temizledi.
¤ verb
yaralamak * eşanlamlı : injure, hurt, harm, damage
İngilizce örnek : He was wounded in the battle.
Türkçe çevirisi : Savaşta yaralandı.

1: 0 ms