• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

worthy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3059

WORTHY = ['wö: di] adjective
layık, değer * eşanlamlı : deserving, meritorious, laudable, praiseworthy, estimable, worthwhile, valuable, meriting
İngilizce örnek : Trabzonspor are worthy winners.
Türkçe çevirisi : Trabzonspor layık galiptir. (Trabzonspor hakkıyla kazandı.)
İngilizce örnek : Give it to whomever you deem most worthy.
Türkçe çevirisi : Onu, kimi layık buluyorsan ona ver.
* be worthy of sth = değmek, layık olmak
İngilizce örnek : I saw nothing worthy of mention.
Türkçe çevirisi : Lafını etmeye değer hiçbir şey görmedim.

1: 0 ms