• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

worm

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9514

ana kullanım

bilişim / computing

WORM = [wö: m] noun
kurt, solucan
İngilizce örnek : The angler put a worm on his hook.
Türkçe çevirisi : Olta balıkçısı kancasına bir solucan taktı.
İngilizce örnek : A worm crawled out of the hole.
Türkçe çevirisi : Delikten (sürünerek) bir solucan çıktı.

1: 0 ms