• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

withdraw

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6374

WITHDRAW = Bankadan para çekmek. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

WITHDRAW = [wid'dro: ] verb
withdrew [wid'dru: ], withdrawn [wid'dro: n]
1 geri çekmek, geri almak * eşanlamlı : retract, remove, draw back, pull out, take back, recall
İngilizce örnek : The defective cars are being withdrawn from the market.
Türkçe çevirisi : Kusurlu arabalar piyasadan geri çekiliyor.
İngilizce örnek : The participant who cheated was withdrawn from the contest.
Türkçe çevirisi : Hile yapan katılımcı yarışmadan geri çekildi.
İngilizce örnek : They are withdrawing that medicine from sale.
Türkçe çevirisi : O ilacı satıştan geri çekiyorlar.
2 çekilmek * eşanlamlı : retreat, retire, pull out, secede, leave, depart * karşıtanlamlı : remain
İngilizce örnek : We cannot withdraw at this stage of the negotiations.
Türkçe çevirisi : Görüşmelerin bu aşamasında çekilemeyiz.
3 (para) çekmek
İngilizce örnek : He withdrew 200 liras from his bank.
Türkçe çevirisi : Bankasından 200 lira çekti.
İngilizce örnek : She withdrew 100 liras from ATM with her cash card.
Türkçe çevirisi : Banka kartı ile ATM’den 100 lira çekti.

WITHDRAW = nasıl okunur, okunuşu /wiD'dro:/ eylem [past tense : withdrew, past participle : withdrawn, -ing : withdrawing]

1: 0 ms