• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

withdraw

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6374

ana kullanım

01. geri çekmek 02. geri almak 03. çekmek 04. geri çekilmek 05. çekilmek 06. çıkarmak 07. kaldırmak 08. katılmamak 09. ayrılmak 10. uzaklaşmak 11. çekip gitmek 12. bırakmak 13. vazgeçmek 14. çıkmak 15. terk etmek 16. iptal etmek 17. caymak 18. dönmek 19. çekinmek

askeri

01. geri çekmek 02. geri çağırmak 03. geri çekilmek 04. geri çağırılmak

bankacılık

01. çekmek 02. almak 03. çekip almak 04. para çekmek 05. banka hesabından çekmek 06. kredi çekip kullanmak 07. kredi almak

WITHDRAW = Bankadan para çekmek. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

WITHDRAW = [wid'dro: ] verb
withdrew [wid'dru: ], withdrawn [wid'dro: n]
1 geri çekmek, geri almak * eşanlamlı : retract, remove, draw back, pull out, take back, recall
İngilizce örnek : The defective cars are being withdrawn from the market.
Türkçe çevirisi : Kusurlu arabalar piyasadan geri çekiliyor.
İngilizce örnek : The participant who cheated was withdrawn from the contest.
Türkçe çevirisi : Hile yapan katılımcı yarışmadan geri çekildi.
İngilizce örnek : They are withdrawing that medicine from sale.
Türkçe çevirisi : O ilacı satıştan geri çekiyorlar.
2 çekilmek * eşanlamlı : retreat, retire, pull out, secede, leave, depart * karşıtanlamlı : remain
İngilizce örnek : We cannot withdraw at this stage of the negotiations.
Türkçe çevirisi : Görüşmelerin bu aşamasında çekilemeyiz.
3 (para) çekmek
İngilizce örnek : He withdrew 200 liras from his bank.
Türkçe çevirisi : Bankasından 200 lira çekti.
İngilizce örnek : She withdrew 100 liras from ATM with her cash card.
Türkçe çevirisi : Banka kartı ile ATM’den 100 lira çekti.

1: 0 ms