• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

willing

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2037

WILLING = ['wiling] adjective
1 gönüllü
2 razı, istekli * eşanlamlı : disposed, inclined, ready, eager, enthusiastic; agreeable * karşıtanlamlı : reluctant, unwilling
İngilizce örnek : He isn't too willing to give us his helping hand.
Türkçe çevirisi : Bize yardım elini uzatmaya pek istekli değil.
İngilizce örnek : We aren't willing to support the strike; we don't approve of it.
Türkçe çevirisi : Grevi desteklemeye istekli değiliz; onu onaylamıyoruz.

1: 0 ms