• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

whip

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10251

denizcilik

WHIP = [wip] noun
1 kırbaç, kamçı * eşanlamlı : lash, scourge, birch, cane
2 parlamentoda parti denetçisi
¤ verb
1 kırbaçlamak * eşanlamlı : lash, beat, flog, scourge, thrash * karşıtanlamlı : caress
İngilizce örnek : Don't whip your horse hard.
Türkçe çevirisi : Atını sert kırbaçlama.
2 (yumurta, krema, vb) çırpmak
3 kon. yenmek
* whip up = 1 tahrik/teşvik etmek
2 yapıvermek

1: 0 ms