• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

warrant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5342

WARRANT = ['worınt] noun
1 yetki * eşanlamlı : authorization, sanction
2 ruhsat * eşanlamlı : permit, permission, licence, carte blanche
3 teminat, garanti * eşanlamlı : warranty, guarantee
¤ verb
1 mazur göstermek
2 garanti etmek * eşanlamlı : guarantee, pledge, assure
İngilizce örnek : This air conditioner is warranted for three years.
Türkçe çevirisi : Bu klima, üç yıl garantilidir.
* search warrant = arama emri

WARRANT = (warrant nedir; warrant Türkçesi) 1- (Genel olarak) Bir kişiye bir şey yapma konusunda yetki tanıyan belge. 2- Tevkif müzekkeresi. 3- Arama ve elkoyma yetkisi veren belge. 4- (Depo veya antrepo gibi yerlere) Teslim edilen mal karşılığı alınan belge.

1: 0 ms