• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

want

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 332

WANT = [wont] verb
1 istemek * eşanlamlı : wish, desire, long
İngilizce örnek : What do you want?
Türkçe çevirisi : Ne istiyorsun?
İngilizce örnek : Do you want a glass of tea?
Türkçe çevirisi : Bir bardak çay ister misin?
İngilizce örnek : Do you want to walk with us?
Türkçe çevirisi : Bizimle yürümek ister misin?
İngilizce örnek : I want to have a drink.
Türkçe çevirisi : Bir şey içmek istiyorum.
İngilizce örnek : I don't want to go.
Türkçe çevirisi : Gitmek istemiyorum.
İngilizce örnek : She wanted to know if I intended to leave early.
Türkçe çevirisi : Erken gitme niyetinde olup olmadığımı öğrenmek istedi.
İngilizce örnek : You can borrow my car if you want.
Türkçe çevirisi : İstersen arabamı ödünç alabilirsin.
İngilizce örnek : My son wants to be a policeman when he grows up.
Türkçe çevirisi : Oğlum büyüdüğü zaman polis olmak istiyor.
2 -e gereksinimi olmak * eşanlamlı : need
3 gerektirmek * eşanlamlı : require, demand
¤ noun
1 istek * eşanlamlı : wish, desire, longing
2 gereksinim, ihtiyaç, lüzum * eşanlamlı : need, necessity, demand, requirement
3 yokluk * eşanlamlı : lack, absence, deficiency, inadequacy, scarcity * karşıtanlamlı : abundance
İngilizce örnek : Since he lost his job they have been living in want.
Türkçe çevirisi : İşini kaybettiğinden beri yokluk içinde yaşıyorlar.
İngilizce örnek : I will help you; I never want to see you in want.
Türkçe çevirisi : Sana yardım edeceğim. Seni hiçbir zaman yokluk içinde görmek istemem.
* want for = -e ihtiyaç duymak, aramak
* be wanting = eksik olmak

1: 0 ms