• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wander

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11152

ana kullanım 2

WANDER = ['wondı] verb
1 dolaşmak, gezmek * eşanlamlı : stray, roam, rove, stroll, ramble
İngilizce örnek : He didn't dare to wander in the streets at night.
Türkçe çevirisi : Geceleyin sokakta dolaşmaya cesaret edemedi.
İngilizce örnek : I wandered about town for a few hours.
Türkçe çevirisi : Şehirde birkaç saat dolaştım.
2 ayrılmak, sapmak * eşanlamlı : deviate, swerve, go astray, digress
3 (aklı) başka yere gitmek * eşanlamlı : drift
İngilizce örnek : My mind wandered because the lecture was boring.
Türkçe çevirisi : Aklım başka yere gitti çünkü ders çok sıkıcı idi.
* wander off = konudan ayrılmak

WANDER = nasıl okunur, okunuşu /'wOndI/ eylem

1: 0 ms