• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vurgulu

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 15879

VURGULU = (vurgulu nedir; vurgulu ne demek; vurgulu İngilizcesi) 1. Vurgu ile söylenen: Vurgulu kelime. Vurgulu hece. 2. zf. mec. Üstünde önemle durularak, dikkat çekilerek: Vurgulu konuştu.

1: 0 ms