• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vurgulama

Türkçe - İngilizce

isim / noun – poetry

iş dünyası

VURGULAMA = (vurgulama nedir; vurgulama ne demek; vurgulama İngilizcesi) Bir soru ya da görüşme çizinliğinde belli sözcük ya da anlamlara ilgi ve yoğulumu sağlamak üzere başvurulan sözlü ya da yazılı belirtim.

VURGULAMA = (vurgulama nedir; vurgulama ne demek; vurgulama İngilizcesi) Vurgulamak işi: «Herkes susar, yalnızca kadınlardan biri, bir romanı, vurgulamalara özel önem göstererek okur, ötekiler dinlerdi.» -A. Ağaoğlu.

1: 0 ms