• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vurgu

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2960

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) 1. Hece vurgusu. bk. Hece vurgusu. 2. bk. Asıl vurgu. 3. İsabetsiz olarak, ton kargılığı diye de kullanılır. bk. Yükseklik vurgusu. 4. Söyleyiş şivesi. 5. bk. Yazı vurgusu. 6. bk. A-yırma ve Toplama vurgusu (VURGULU, Accentué; VURGULAMAK, Accentuer).

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) 1. Oyun düzeninde tasarımın bir öğesi. Bir uygulamada çeşitli yöntemlerle kişiler, yığınlar, eşyalar ve simgeler vurgulanır. Yönetmenin önemli işlerinden biri seyircinin en çok gözüne çarpması gereken şeyi seçmesidir. Vurgu, gövde görünüşleri, değişik alanlar, ilişkiler, karşıtlıklar, yükseltiler vb. ile sağlanır. 2. Sahne konuşmasında bir tümceyi, belli bir durum içindeki anlamını doğru vererek söylemek için uygun sözcükleri yoğunlaştırmakta kullanılan ses vurgusu.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Ağaç delmede kullanılan gereç.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Bir soru'nun, dile getirilişine bağlı olarak belli bir konu, kavram ya da görüşün altını çizmesi ya da buna bağlı olarak belli tür yanıtlardan yana belirebilecek saptırıcı etki.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) db. Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Dudak boyası.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Evde yapılan em.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Kadınların feslerine taktıkları gümüş takı.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Konuşma sırasında kelimedeki bir heceyi diğerlerine göre daha yüksek bir ses tonuyla, daha baskılı bir şekilde söyleme. Vurgunun kelime vurgusu, cümle vurgusu, anlam vurgusu ve ünlem vurgusu gibi türleri vardır. Bunlara bk.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Oyuncuların konuşmalarında anlamı belirtmek için kimi sözcüklerin değerini arttıran ölçü.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Sözcüklerde hecelerden birinin daha baskılı söylenmesi: Ankara, Antakya, Kartal (yer adı), kartal (kuş adı), evler, evleri, evlerinden, ansızın vb.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Sözcüklerde, tümcelerde, dizelerde kimi hecelerin öbürlerine göre daha dik, daha baskılı söylenişi.

VURGU = (vurgu nedir; vurgu ne demek; vurgu İngilizcesi) Yara, bere üstüne konulan kocakarı ilacı.

vurgu = aksan [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms