• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vulgar

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9081

ana kullanım

01. kaba 02. terbiyesiz 03. bayağı 04. adi 05. müstehcen 06. ayıp 07. zevksiz 08. ağza alınmaz 09. amiyane 10. aşağılık 11. basit 12. daltaban 13. edebe aykırı 14. halk ile ilgili 15. halka özgü 16. halkın konuştuğu 17. halkın kullandığı 18. madara 19. pespaye 20. seviyesiz 21. umumi 22. açık saçık 23. edepsizce 24. genel 25. görgüsüz 26. halk 27. halka ait 28. hoyrat 29. kaba saba 30. mahalle karısı 31. müptezel 32. umuma mahsus

edebiyat

01. kaba söz

VULGAR = ['valgı] adjective
1 kaba, terbiyesiz, bayağı * eşanlamlı : coarse, rought, crude, rude, ill-bred, unrefined, uncultivated * karşıtanlamlı : refined
İngilizce örnek : He sometimes tells us vulgar jokes.
Türkçe çevirisi : Bazen bize kaba fıkralar anlatır.
2 zevksiz, adi * eşanlamlı : tasteless, common, low, base

VULGAR = nasıl okunur, okunuşu /'valgI/ sıfat

1: 0 ms