• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

view

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 316

fotoğraf

yöntembilim

VIEW = [vyu: ] noun
1 görüş, görünüş * eşanlamlı : vision, sight, scene, vista, prospect
2 manzara * eşanlamlı : landscape
İngilizce örnek : You get a lovely view from the top of that hill.
Türkçe çevirisi : Tepenin üst kısmından şirin bir manzara görürsünüz.
İngilizce örnek : The living room has a wonderful view of the park.
Türkçe çevirisi : Oturma odasanın harika bir park manzarası var.
İngilizce örnek : They take great satisfaction in having a beautiful Bosphorus view.
Türkçe çevirisi : Güzel bir Boğaz manzarasına sahip olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorlar.
3 bakış * eşanlamlı : look, outlook
4 düşünce, kanı * eşanlamlı : opinion, thought, judgment, belief, idea, impression
İngilizce örnek : What are your views on divorce?
Türkçe çevirisi : Boşanma konusundaki görüşleriniz nelerdir?
İngilizce örnek : I don’t like his views on the matter.
Türkçe çevirisi : O konudaki görüşleri hoşuma gitmiyor.
¤ verb
1 incelemek * eşanlamlı : watch, observe, survey, scan, inspect
2 bakmak * eşanlamlı : look, at, see, eye, regard
İngilizce örnek : Would you like to view the house that is for sale this afternoon?
Türkçe çevirisi : Bu öğleden sonra satılık eve bakmak ister misiniz?
3 muayene etmek * eşanlamlı : examine
* in view of = -i göz önünde bulundurarak
İngilizce örnek : In view of these difficulties, we had better abandon the scheme.
Türkçe çevirisi : Bu zorlukları hesaba katarsak projeden vazgeçsek iyi olur.
İngilizce örnek : We're asking for increases of salary in view of the rise in the cost of living.
Türkçe çevirisi : Hayat pahalılığındaki artışı göz önüne alarak maaşa zam istiyoruz.
İngilizce örnek : In view of your marks, I would say that you haven't studied hard enough.
Türkçe çevirisi : Notlarını göz önünde bulundurunca yeterince sıkı çalışmadığını söyleyebilirim.
İngilizce örnek : In view of the evidence, the inspector charged him with the crime.
Türkçe çevirisi : Kanıtları göz önünde bulundurarak komiser onu cürümle suçladı.
* on view = sergilenmekte
İngilizce örnek : The photographs are on view upstairs.
Türkçe çevirisi : Fotoğraflar üs katta sergilenmekte.
* point of view = görüş
* with a view to = amacıyla, -mek için
İngilizce örnek : She came here with a view to marriage.
Türkçe çevirisi : Buraya evlilik maksadıyla geldi.
İngilizce örnek : He bought the property with a view to building a factory on it.
Türkçe çevirisi : Araziyi, üzerine bir fabrika yapmak amacıyla satın aldı.
İngilizce örnek : We inspected the hotel with a view to buying it.
Türkçe çevirisi : Oteli, almak amacıyla (alıcı gözüyle) inceledik.

1: 0 ms