• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vezin

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7265

edebiyat

VEZİN = (vezin nedir; vezin ne demek; vezin İngilizcesi) 1. Tartı. 2. ed. Ölçü: «Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim.» - M. Ş. Esendal. «Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar.» - B. Felek.

vezin = ölçü [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms