• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

verimlilik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4002

ana kullanım

01. productivity 02. fruitfulness 03. fertility 04. efficiency 05. capacity 06. cost efficiency 07. fecundity 08. fertileness 09. generosity 10. prolificacy 11. remunerativeness 12. richness

fizik

01. yield

01. cost-effectiveness 02. productiveness 03. rate of return

iş dünyası

01. profitability

madencilik

01. productivness

tarım

01. cropping capacity 02. productivenest 03. profitableness 04. prolificness 05. richness 06. yield

teknik

01. site index 02. throughput

tekstil

01. rate of efficiency

turizm

01. profitableness

yerbilim

01. eficiency 02. recovery

VERİMLİLİK ne, nedir, ne demek (iç denetim terimi) = Kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması koşuluyla belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da belirli bir miktar ve kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az miktarda girdi kullanılmasıdır.

1: 0 ms