• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

verimlilik

Türkçe - İngilizce

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) 1. Bir ya da birden çok üretim etkileyicisinin kullanılmasıyle herhangi bir işlemden ya da yapımlıdan elde olunan verim. 2. Üretim çalışmalarından alınanlar (output) bu çalışmaya konulan (in put) fizik niceliklerinin birbirine oranı, üretim için yapılan harcamaların fiziksel niceliği. 3. Belirli bir zaman birimi içinde en fazla verim sağlama yeteneği.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması koşuluyla belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da belirli bir miktar ve kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az miktarda girdi kullanılmasıdır.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Vergi incelemelerinde kullanılan araçlardan biridir.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Verimli olma hali.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) 1. Bir ya da birden çok üretim etkileyicisinin kullanılmasıyla herhangi bir işlemden ya da yapımlıdan elde olunan verim. 2. Üretim çalışmalarından alınanlar (output) bu çalışmaya konulan (in put) fizik niceliklerinin birbirine oranı, üretim için yapılan harcamaların fiziksel niceliği. 3. Belirli bir zaman birimi içinde en fazla verim sağlama yeteneği.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) 1. genel uygulayım: a. Verimli olma durumu, b. Verimli olmayı sağlayan nicelik. 2 -işleyim: Elde edilmek istenen özdek niceliğinin, kuramsal olarak beklenen niceliğe oranı.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) 1. Verimli olma durumu: «Bilakis onun derdi, verimliliğine uygun bir çerçeve bulamayışında.» -N. Hikmet. 2. ekon. Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilite.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Balıklarda dişi ve erkek bireylerin döl verebilme yeteneği, fertilite.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Belli bir sürede bir öğrencinin, bir öğrenci kümesinin ya da bir eğitim kurumunun yaptığı çalışma ya da gösterdiği başarı.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Bir birim üretim faktörü başına düşen ürün miktarı.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Bir iş ya da işlemin ürün verme yeteneği.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Bir makineden veya bir süreçten elde edilen işin veya ürününün, harcanan enerjiye veya ham maddeye oranı.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin ya da populasyonun üreme kapasitesi. Fertilite.

VERİMLİLİK = (verimlilik nedir; verimlilik ne demek; verimlilik İngilizcesi) Kimyasal bireşim işlemleri sonunda elde edilen erek özdek niceliğinin, kuramsal olarak beklenen niceliğe oranı.

verimlilik = feyz [öz Türkçe - eski terim]

verimlilik = prodüktivite [öz Türkçe - eski terim]

verimlilik = rantabilite [öz Türkçe - eski terim]

verimlilik = müsmiriyet [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms